Milesi Giovanni Maria
Nació :
1843
Padres :
Milesi Giovanni Maria
Steffani Maria
Pianetti Marina
Nació :
1850
Falleció :
?
Padres :
Dato faltante
Dato faltante